Kristine Lie Røtting

Kristine Lie Røtting

Psykolog

Psykolog

Autorisert psykolog, utdannet ved NTNU og Universitetet i Oslo. Har flere års erfaring med individualterapi for voksne, og arbeidet med et vidt spekter psykiske vansker av ulik alvorlighetsgrad. Har tidligere erfaring i spesialisthelsetjenesten, som også inkluderer erfaring med pårørendesamtaler.

Psykiske vansker jeg har jobbet mer med er angst, depresjon, stress, utmattelse, arbeidsrelaterte utfordringer, selvfølelse, og relasjonelle vansker eller utfordringer i parforholdet. Jeg er opptatt av å skape et trygt terapirom og møte klienter med respekt, åpenhet og nysgjerrighet.
Jeg benytter ulike metoder og tilnærminger i behandling, og ønsker å tilpasse behandlingen etter den enkeltes problemstilling, ønsker og behov.

Legelisten >

Avbestillinger må skje senest 48 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.