Avtalespesialister

Hjertespesialist & revmatolog

Henvendelser mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev.

Du kan også ta kontakt via e-post: "Bestill time" (se nedenfor).

en lege uniform
Dr Armin Royan
Revmatolog

Dr. Armin Royan

Revmatolog Armin Poyan er utdannet lege fra Universitetet i Tsjekkia.  Han er godkjent spesialist i reumatologi.

Han har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter innen reumatologi ved revmatologisk avdelinger, Førde, Revmatismesykehuset Lillehammer, Kristiansand og Kongsvinger Ahus.Medlem av Den norske legeforening.

Bentetthetsmåling (DXA-måling)

Bentetthetsmåling (DEXA) på Colosseumklinikken Medisinske Senter

Bentetthetsmåling er en undersøkelse av tetthet og kvalitet av benmasse. Målingen avslører styrken på benvevet og risikoen for fremtidige benbrudd. Bentetthetsmåling utføres med et røntgenapparat (DXA-apparat) som har veldig lite stråling.

Man undersøker korsrygg og lårhals.

Beinmassemålingen tar omtrent 15 minutter.

Vi har avtale med Helse-Sør-Øst og du må være henvist til bentetthetsmåling av din fastlege eller en annen spesialist.

Du som pasient betaler en egenandel på 275 norske kroner.

Basert på resultatet av bentetthetsmålingen kan du bli kalt inn til en konsultasjon for å diskutere behandling og videre oppfølging.

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)

Pasientens egenandel: 375,- + Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter kan komme i tillegg og inngår ikke i frikort ordningen og må betales, selv ved frikort.

Henvisninger: Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av revmatolog.

Priser

-Egenandel kr 386

Dr Svend Aakhus
Hjertespesialist

Dr. Svend Aakhus

Hjertespesialist Svend Aakhus er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, han er godkjent spesialist i hjertesykdommer og indremedisin, og har doktorgrad i hjertemedisin.

Han har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter med hjerte- og karsykdommer ved Rikshospitalet, St. Olavs hospital og i spesialistpraksis.

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)

Pasientens egenandel: 375,- + Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter kan komme i tillegg og inngår ikke i frikort ordningen og må betales, selv ved frikort.

Henvisninger: Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av kardiolog.

Priser

- Egenandel kr 386
- Blodprøver kr 72
- Materiell kr 109 (kan repeteres)
- Ekspedisjonsgebyr kr 59