Avtalespesialister

Hjertespesialist & revmatolog

Henvendelser mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev.

Du kan også ta kontakt via e-post: "Bestill time" (se nedenfor).

en lege uniform
Dr Armin Royan
Revmatolog

Dr. Armin Royan

Revmatolog Armin Poyan er utdannet lege fra Universitetet i Tsjekkia.  Han er godkjent spesialist i reumatologi.

Han har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter innen reumatologi ved revmatologisk avdelinger, Førde, Revmatismesykehuset Lillehammer, Kristiansand og Kongsvinger Ahus.Medlem av Den norske legeforening.

Bentetthetsmåling (DXA-måling)

Bentetthetsmåling (DEXA) på Colosseumklinikken Medisinske Senter

Bentetthetsmåling er en undersøkelse av tetthet og kvalitet av benmasse. Målingen avslører styrken på benvevet og risikoen for fremtidige benbrudd. Bentetthetsmåling utføres med et røntgenapparat (DXA-apparat) som har veldig lite stråling.

Man undersøker korsrygg og lårhals.

Beinmassemålingen tar omtrent 15 minutter.

Vi har avtale med Helse-Sør-Øst og du må være henvist til bentetthetsmåling av din fastlege eller en annen spesialist.

Du som pasient betaler en egenandel på 275 norske kroner.

Basert på resultatet av bentetthetsmålingen kan du bli kalt inn til en konsultasjon for å diskutere behandling og videre oppfølging.

Driftsavtale

Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)

Pasientens egenandel

386,- + Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter kan komme i tillegg og inngår ikke i frikort ordningen og må betales, selv ved frikort.

Henvisninger

Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av revmatolog.

Priser

Egenandel
386 kr
Dr Svend Aakhus
Hjertespesialist

Dr. Svend Aakhus

Hjertespesialist Svend Aakhus er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, han er godkjent spesialist i hjertesykdommer og indremedisin, og har doktorgrad i hjertemedisin.

Han har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter med hjerte- og karsykdommer ved Rikshospitalet, St. Olavs hospital og i spesialistpraksis.

Driftsavtale

Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)

Pasientens egenandel

375,- + Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter kan komme i tillegg og inngår ikke i frikort ordningen og må betales, selv ved frikort.

Henvinsninger

Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av kardiolog.

Priser

Egenandel
386 kr
Blodprøver
72 kr
Materiell (kan repeteres)
109 kr
Ekspedisjonsgebyr
59 kr