Priser

Alle priser finner du på våre tjenestesider. Her finner du detaljerte priser for de tjenestene du ønsker å bestille.

Vennligst merk at prisene kan variere, avhengig av eventuelle nødvendige undersøkelser og prøver som utføres under konsultasjonen.


Betingelser for tjenester

Hos CKMS er vi forpliktet til å tilby våre pasienter best mulig service.

Ved avbestilling

Ved avbestilling av avtale under 48 timer før timen, eller ikke møtt til avtalt tid vil et gebyr bli belastet deg som kunde/pasient. Tjenester for 2000,- eller mindre blir belastet 100% ved avbestilling/ikke møtt. Dersom tjenesten koster mer enn 2000,- belastes du 70% av originalt beløp.

Dette sikrer at vi kan opprettholde høy kvalitet og tilgjengelighet for alle våre pasienter.

For ytterligere informasjon om våre priser eller for spesifikke forespørsler, ta gjerne kontakt med vårt CKMS-senter. Vi er her for å hjelpe deg med alle dine behov for behandling og omsorg."

Hos CKMS er vi forpliktet til å tilby våre pasienter best mulig service.

Se alle tjenester

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.