Dr. Henrik Steenfeldt-Foss

Allmennlege / Fastlege

Henrik Steenfeldt-Foss studerte medisin på RCSI/Dublin og UiO og ble ferdig lege i 1987.Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, og har jobbet i bydel Frogner siden 1992. Han har vært fastlege siden oppstarten i 2001.

Legelisten >

Avbestillinger må skje senest 24 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time
Dr. Henrik Steenfeldt-Foss

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.