Dr. Kristine Anstensrud

Kardiolog

Jobber til daglig som kardiolog/stipendiat ved Rikshospitalet.

Legelisten >

Avbestillinger må skje senest 48 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time
Dr. Kristine Anstensrud

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.