Dr. Lars K Gullestad

Allmennlege / Fastlege

Utdannet lege ved Universitetet i Praha. Har arbeidet ved medisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, før han tilknyttet seg Colosseumklinikken allmennseksjon i 2013.

Legelisten >

Avbestillinger må skje senest 24 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time
Dr. Lars K Gullestad

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.