Dr. Lars K Gullestad

Dr. Lars K Gullestad

Allmennlege / Fastlege

Fastlege

Utdannet lege ved Universitetet i Praha. Har arbeidet ved medisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, før han tilknyttet seg Colosseumklinikken allmennseksjon i 2013.

Legelen >

Avbestillinger må skje senest 24 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.