Personvernerklæring

Generelle bestemmelser

Denne politikken,  som omhandler vår behandling av personopplysninger, heretter kalt  ”Personvernerklæring”, beskriver hvordan Colosseumklinikken Medisinske Senter AS samler inn og  behandler opplysninger om deg. Denne personvernerklæring gjelder for alle våre privatkunder og bedriftskunder. Denne personvernerklæring gjelder for alle personopplysninger du  gir til oss eller som vi samler inn via vår hjemmeside,  www.ckms.no, heretter kalt ”hjemmesiden”. Colosseumklinikken Medisinske Senter AS er dataansvarlig for de personopplysninger vi samler inn om deg. All henvendelse til oss skal skje gjennom de supplerende kontaktopplysninger under punkt 8.

Innsamling av personopplysninger

Hvilke personopplysninger samler vi inn? Når du besøker vår hjemmeside, innsamler vi automatisk opplysninger om deg, som for eksempel hvilken nettleser du bruker,  hvilke søkeord du bruker på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på,  IP-adresse og informasjoner om din pc.

Når du gjøre bestillinger på vår hjemmeside, registrerer vi  utover dette følgende personopplysninger:  navn, adresse, e-post,  telefonnummer, IP-adresse og opplysninger om hvilke produkter du kjøper  og eventuelt returnerer.

Hvilke formål tjener personopplysningene?

Personopplysningene under punkt 2 benytter vi til å  forbedre brukeropplevelsen og hjemmesiden, til å optimere konvertering og  til å foreta målrettet markedsføring. Personopplysningene under punkt benytter vi så vi kan  levere de produktene du har kjøpt, for å kunne oppfylle våre reklamasjonsforplikletser og for å oppfylle våre forpliktelser innen bokføring.

Hva er grunnlaget for behandlingen?

Innsamlingen av personopplysningene som er nevnt er nødvendig for at vi kan forbedre hjemmesiden og for at vi kan tilby  deg relevante tilbud. Innsamlingen av personopplysningene er nødvendig for at vi kan oppfylle kjøpskontrakten med deg.  IP-adresser samler vi inn for å forhindre svindel.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger lagres på våre sikre servere. Noen  personopplysninger videresendes til tredjemann. Noen av disse tredjemenn  er databehandlere, som oppbevarer og behandler personopplysninger på Colosseumklinikken Medisinske Senter AS’ vegne i henhold til denne datapolitikken og i henhold til de  avtaler som er inngått med respektive databehandlere. Alle persondata oppbevares og behandles i henhold til den gjeldende lovgivning om  beskyttelse av persondata.

Hvordan innsamles dine personopplysninger?

Personopplysninger innsamles primært ved opprettelse av kundekonti og gjennomførelse av kjøp. Personopplysninger samles også inn på hjemmesiden, blant annet  ved hjelp av cookies (informasjonskapsler), se punkt 7 i denne persondatapolitikken.

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS mottar ikke personopplysninger om deg fra andre virksomheter i andre tilfeller enn ved dataoverføring på din oppfordring.

Bruk av databehandlere og dataansvarlige

Vi benytter os av eksterne virksomheter til blant andet å assistere den  tekniske drift av hjemmesiden i tillegg til utførelse av målrettet  markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse av kjøpsprosessen og  forbedringer av hjemmesiden. Noen av disse eksterne virksomhetene er  selv ansvarlige for de data som blir sendt videre til dem. Grunnlaget for denne videresendelse er en interesseavveining av henholdsvis Colosseumklinikken Medisinske Senter AS’ interesser og kundens interesser, hvilket hjelper til med å  forhindre at persondata ikke benyttes til usaklige eller uhensiktsmessige formål.

Andre av de eksterne virksomhetene er databehandlere underlagt  våre instrukser. De behandler data på vegne av oss og Colosseumklinikken Medisinske Senter AS er derfor ansvarlig for at de ikke benytter data de mottar til andet enn å  oppfylle den avtalen som er inngått med oss. Alle våre databehandlere har inngått skriftlige avtaler med oss, hvor det er fastsatt  retningslinjer for hva de må og ikke må benytte de overførte data til.

En av virksomhetene som behandler våre data, er Google Analytics  v/Google Inc, som er etablert i USA, og de nødvendige garantier for  overførsel av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi av sertifiseringen  finnes her.

Facebook Inc. er også lokalisert i USA, og en kopi av deres sertifisering kan finnes her.

Med henblikk på å forbedre kjøpsprosessen, benyttes den opplyste  e-mailadresse til utsendelse av en separat e-mail med en oppfordring til  å anmelde Colosseumklinikken Medisinske Senter AS kjøps- og leveringsytelse.

Dine rettigheter

Vi ønsker i størst mulig  omfang å skape åpenhet omkring vår behandling av dine personopplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig opplyse deg om dine rettigheter.

Dokumentasjon

Som et ledd i vår innsats for å heve det generelle datasikkerhetsnivå, krever vi dokumentasjon før vi behandler en henvendelse der du gjør bruk av de rettighetene som er nevnt her. Ved henvendelse til Colosseumklinikken Medisinske Senter AS med ønske om å slette dine personopplysninger, vil du skulle gjennom en identifikasjonsprosess før  personopplysningene slettes. Dette innebærer at det vil bli sendt deg en pdf-fil, som du underskriver personlig og deretter returnerer enten i  fysisk form eller som et skannet dokument.

Det skannede dokument sendes til post@estetiskhudklinikk.no. Alternativt kan det fysiske dokument sendes til følgende adresse:

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

Sørkedalsveien 10C

0369 OSLO

E-post: allmenn@ckms.no

Omhandler henvendelsen de andre rettighetene som nevnes  nedenfor, vil det være tilstrekkelig om det sendes en anmodning fra den  registrerte e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til allmenn@ckms.no. Hvis den e-mailadressen som opprinnelig var  registrert ikke lenger er i behold, henvises det til  dokumentasjonskravet i dette dokumentet.

Innsynsretten

Du er til enhver tid berettiget til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, formålet med behandlingen  og hvilke databehandlere vi benytter i forbindelse med behandlingen.

Denne retten kan utøves ved å generere en automatisk rapport. Dette gjøres ved å kontakte Colosseumklinikken Medisinske Senter AS, som vil sende deg en mail med  dine personlige opplysninger.

Retten til utbedring

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv  rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene  vi har registrert om deg, oppfordres du til at rette en skriftlig henvendelse til oss så opplysningene kan bli korrigert. Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din  opprettelse av en kundekonto, har du selv mulighet til å korrigere via innlogging til din kundekonto under punktet ”Logg inn”.

Retten til sletting

I enkelte tilfeller har du rett til at få dine personopplysninger slettet av os. I det omfang dine opplysninger er  nødvendige, for eksempel for å kunne overholde våre  bokføringsforpliktelser, er vi ikke forpliktede til å slette dine  personopplysninger. Det samme gjelder, hvis opplysningene skal brukes  til å gjøre et juridisk krav gjeldende eller forsvare imot et.

Vedrørende automatisk sletting

Retten til å begrense behandling av personopplysninger til oppbevaring. I visse tilfeller har du rett til at få begrenset behandlingen  av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring av data,  eksempelvis hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke  er korrekte.

Retten til dataoverførbarhet

De personopplysninger vi samler inn om deg i forbindelse med at  du kjøper et produkt av oss, har du rett til å få utlevert i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til innsigelse

Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot vår behandling av de personopplysninger vi samler inn for å forbedre funksjoner på hjemmesiden og oppbyggingen av denne, hvis du har særlige grunner til  dette. Dersom vi ikke kan påvise lovlige grunner til å fortsette  behandlingen, er vi ikke lenger berettigede til å behandle dine  personopplysninger.

Retten til å tilbakekalle samtykke

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev.

Retten til å klage

Du har til enhver tid rett til å klage til Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo over vår behandling av dine personopplysninger.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger som vi registrerer om deg via vår hjemmeside, oppbevares i utgangspunktet i 5 år, såfremt det ikke er aktivitet på  kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretatt et kjøp, endret  opplysninger eller det har blitt logget ind. Kundekonti blir derfor kun  slettet hvis kontoen har vært inaktiv i 5 år.

Alle fakturaer oppbevares i 5 år fra utgangen av regnskapsåret i  overensstemmelse med bokføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle  fakturaer. Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med at du har  gitt ditt samtykke til at vi må sende deg nyhetsbrev, slettes, hvis du tilbakekaller dit samtykke, jf. punkt 4.8.

Datasikkerhet

Vi har implementert egnede  tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger imot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, mistes,  endres eller forringes og imot at de kommer i uvedkommendes kjennskap  eller misbrukes. I forbindelse med implementeringen av de organisatoriske  sikkerhetsforanstaltninger har vi fastsatt retningslinjer for hvilke  medarbeidere som har adgang til dine data, slik at kun de medarbeidere  som nødvendigvis må ha tilgang dine data, har adgang til disse.

Cookies (Informasjonskapsler)

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS  benytter første- og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) på  hjemmesiden ksolutions.no for å forbedre brukeropplevelsen og  til personalisering av innhold og annonser. Denne informasjonen deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til  anonym sporing på tvers av hjemmesider. Ved å bruke vårt nettsted,  godkjenner du bruken av cookies.

En cookie (informasjonskapsel) er et lite datprograml som gir  mulighet for å lagre opplysninger eller få adgang til allerede lagrede  opplysninger på din pc fra den hjemmeside du besøker. Cookies brukes av  langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til å sikre, at  hjemmesidens funksjoner fungerer som de skal, og de brukes til å  gjenkjenne din pc ved tilbakevendende besøk. Det lagres ikke nogen  personlige informasjoner i våre cookies, og de kan ikke spre virus eller andre skadelige programmer. Nedenfor finnes en liste over de cookies som Colosseumklinikken Medisinske Senter AS bruker for å forbedre brukeropplevelsen:

First or Third Party Filter

Navn på informasjonskapsler Informasjonskapsel type Første- eller tredje part Kan bli blokkert Økt eller vedvarende Utløpstid Hensikt. Hvis du ikke ønsker å tillate cookies, kan du på hjemmesiden Nettvett.no, finne en guide til hvordan dette kan gjøres. Bemerk at  framgangsmåten er forskjellig, alt etter hvilken nettleser du benytter.

Kontaktopplysninger

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS er dataansvarlig for de personvernerklæring som samles inn via hjemmesiden. Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne personvernerklæring, kan du kontakte:

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

Sørkedalsveien 10C

0369 OSLO

E-post: allmenn@ckms.no

Endringer i personvernerklæring

Vi er til  enhver tid berettiget til å gjøre endringer i denne personvernerklæring. Det vil alltid fremgå øverst på siden når personvernerklæring er oppdatert. Hvis du ikke kan akseptere endringene i politikken, kan du ikke fortsette å bruke hjemmesiden.

Versjoner

Dette er versjon 1 av Colosseumklinikken Medisinske Senter AS’ personvernerklæring datert 8. nov 2023.