Anita Husby

Anita Husby

Psykolog

Psykolog

Utdannet psykolog ved Eötvös Loránd University, Budapest, Ungarn. Etter mange år som psykolog i spesialisthelsetjenesten har jeg god kunnskap og bred erfaring med utredning og behandling av varierende psykiske helseplager. Jeg har lang erfaring med utredning og behandling av forskjellige former for angst -og depresjonsplager, traumelidelser, tvangslidelse, spiseforstyrrelser, affektive lidelser og nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD/Autisme. Når det gjelder behandlingsmetode er jeg fleksibel og knytter ofte sammen elementer fra flere forskjellig behandlingsmodeller. Som behandler er jeg autentisk, fleksibel, engasjert og interessert, med fokus på pasientens individuelle unike behov og et helhetlig perspektiv på psyke-soma. Det er viktig for meg at pasienten opplever raushet, medmenneskelighet og medbestemmelse i behandlingen.

Utdanningsnivå

Psykolog

Hva du har best kompetanse til å behandle?

 • Depresjon
 • Angst
 • Traumer
 • Panikkangst
 • Helseangst
 • Tvangslidelse (OCD)
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • ADHD
 • Smerteproblematikk
 • Arbeidskonflikter

Tar imot barn under 12 år?

Nei

Behandlingsmetodene du benytter

 • Kognitiv adferdsterapi
 • Psykodynamisk
 • Integrativ terapi
 • Eksistensiell terapi
 • Motiverende intervju
 • Traumeterapi

Språk du snakker

 • Engelsk
 • Norsk


Legelisten >

Avbestillinger må skje senest 48 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.