Dr. Andreas Edenberg

Dr. Andreas Edenberg

Gastrokirurg

Gastrokirurgi

Dr. Edenberg er spesialist i generell kirurgi. Han har tidligere jobbet som overlege på Ringerike, Gjøvik og Ullevål sykehus.

Edenberg fokuserer på avansert endoskopi og fedmebehandling og utfører over 2000 endoskopiske undersøkelser i året.

Dr. Edenberg er også ansvarlig lege for C Bariatri.

Legelisten >

Avbestillinger må skje senest 48 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.