Trine Torkehagen Skumsrud

Trine Torkehagen Skumsrud

Psykomotorisk fysioterapeut

Fysikalsk behandling

Trine er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen, har tatt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og master i psykisk helsearbeid ved OsloMet.  Hun har også tatt etterutdanningen «Sporene i kroppen etter traumer».

Utdannelsen til Trine gir kompetanse og kunnskap omkring hvordan vi mennesker kan bli påvirket av våre opplevelser og påkjenninger, både fysisk, sosialt og psykologisk. De fleste pasientene som kommer til Trine har ulike kroppslige plager som gjerne kommer sammen med opplevelse av stress, angst og/eller depresjon.

Første time er alltid lagt opp til å være en samtale og undersøkelse for å avdekke hva plagene er og hva de potensielt kan komme av. Videre behandlingsforløp blir tilpasset pasientens kapasitet og behov.

Kontakt Trine direkte: E-POST.

Avbestillinger må skje senest 48 timer før avtale, om ikke vil fullt honorar belastes.

Bestill time

Våre verdier

Hos CKMS former kjerneverdiene våre alle aspekter av vår omsorg, og sikrer at ditt velvære forblir i hjertet av vårt oppdrag.

Tverrfaglighet

Integrerte medisinske spesialiteter samarbeider for optimal pasientbehandling.

Helhetlig omsorg

En helhetlig helseapproach med pasienten i fokus og kontinuerlig behandling og oppfølging.

Pasientens trygghet

Dedikert til personlig pasientomsorg, sikrer vi at alle føler seg ivaretatt uten å bli sendt mellom spesialister.