ADHD Utredning

ADHD Utredning hos CKMS

Utforsk grundige ADHD-utredningstjenester med erfarne fagfolk hos CKMS, spesielt tilpasset voksne.

Forstå ADHD og dets mangfold

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en nevrologisk tilstand som kan påvirke mennesker i alle aldre. Den deles ofte inn i tre hovedtyper:

 • Uoppmerksomhet: Problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet.
 • Hyperaktiv-impulsiv type: Overdreven aktivitet og impulsiv atferd.
 • Kombinert type: En blanding av uoppmerksomhet og hyperaktivitet.

Symptomene på ADHD kan variere fra person til person, noe som gjør nøyaktig diagnose og individuell tilnærming avgjørende.

Tjenester for ADHD utredning hos CKMS

Hos CKMS tilbyr vi et strukturert og grundig ADHD-utredningsprogram for voksne. Vår tilnærming inkluderer flere stadier for å sikre en nøyaktig diagnose og effektiv behandlingsplan.

Innledende samtale og grov utredning

Den første fasen av utredningen innebærer en innledende samtale med en av våre erfarne psykologer. Denne samtalen fokuserer på å identifisere symptomer og kartlegge utviklingshistorie og nåværende utfordringer. Målet er å avgjøre om videre utredning er nødvendig.

Detaljert utredning

Hvis den innledende samtalen indikerer behov for videre utredning, fortsetter vi med:

 • Komparentopplysninger: Innhenting av informasjon fra pårørende og andre relevante personer.
 • Nevropsykologisk testing: Gjennomføring av spesifikke tester for å vurdere kognitive funksjoner.
 • Diagnostiske intervjuer: Dyptgående samtaler for å bekrefte symptomer og ekskludere andre tilstander.

Våre psykologer følger nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet for å sikre en grundig og korrekt utredning.

Oppfølging og videre henvisning

Ved diagnostisering av ADHD hos CKMS vil det være nødvendig å oppsøke en psykiater for vurdering av behovet for medikamentell behandling. Vi har ikke psykiater hos oss, men psykologen kan gjøre store deler av utredningen før du avslutter hos en psykiater. Psykiateren kan starte medisineringen om det er indisert og fastlegen kan følge opp videre medisinering.

Individuelt tilpassede behandlingsplaner

Hver persons erfaring med ADHD er unik, og det samme gjelder for våre behandlingsplaner. Våre psykologer jobber tett med hver klient for å utvikle en tilpasset behandlingsplan som tar hensyn til deres spesifikke behov og mål.

Betydningen av tidlig intervensjon for voksne

Tidlig intervensjon kan gjøre en betydelig forskjell for voksne med ADHD. En tidlig diagnose og behandling kan forbedre arbeidsprestasjoner, relasjoner og generell livskvalitet. Det kan også bidra til å redusere tilknyttede problemer som angst og depresjon.

ADHD hos kvinner

ADHD kan manifestere seg forskjellig hos kvinner sammenlignet med menn. Kvinner viser ofte mer uoppmerksomhet enn hyperaktivitet, noe som kan føre til at tilstanden ikke blir oppdaget like tidlig. Kvinner med ADHD kan oppleve utfordringer knyttet til organisering, tidsstyring og oppmerksomhet. Dette gjør det ekstra viktig med nøyaktig utredning og tilpasset behandling.

ADHD hos voksne

Mange voksne lever med udiagnostisert ADHD, noe som kan påvirke deres daglige liv betydelig. Symptomer som glemsomhet, vanskeligheter med å fullføre oppgaver, og problemer med å opprettholde relasjoner kan være tegn på ADHD hos voksne. CKMS tilbyr spesialiserte tjenester for å hjelpe voksne med ADHD å forstå og håndtere deres symptomer.

Støtte og ressurser

Hos CKMS er vi dedikert til å gi våre klienter de verktøyene og ressursene de trenger for å håndtere ADHD effektivt. Vi tilbyr:

 • Individuelle behandlinger: Tilpassede behandlingsprogrammer som passer til individuelle behov.
 • Psykoedukasjon: Informasjon og opplæring om ADHD for å hjelpe klienter å forstå tilstanden bedre.
 • Livsstilsråd: Veiledning om kosthold, trening og andre livsstilsfaktorer som kan påvirke ADHD-symptomer.

Hvorfor velge CKMS for ADHD utredning?

 1. Erfarne fagfolk: Våre psykologer har lang erfaring med ADHD-utredning og behandling.
 2. Tverrfaglig tilnærming: Vi samarbeider med ulike spesialister for å sikre en helhetlig vurdering og behandling.
 3. Ingen henvisning nødvendig: Du kan kontakte oss direkte uten behov for henvisning fra fastlegen.
 4. Kort ventetid: Vi tilbyr rask tilgang til utredning og behandling for å redusere ventetiden.

Pris for ADHD utredning

En fullstendig ADHD-utredning tar vanligvis mellom 12-14 timer, med tillegg av 2-4 timer for oppfølging hos psykiater.

Etter at utredningen hos oss er fullført, kan pasientene oppsøke en psykiater for å vurdere medisinering. Vi ønsker å presisere at vi ikke har psykiater, men at psykologen kan gjøre det meste av utredningsprosessen.

Ofte stilte spørsmål om ADHD utredning hos CKMS

Hva inkluderer en ADHD-utredning?

En ADHD-utredning hos CKMS inkluderer innledende samtaler, diagnostiske intervjuer, nevropsykologiske tester, og komparentopplysninger. Hele prosessen er designet for å gi en nøyaktig diagnose.

Hvor lang tid tar en ADHD-utredning?

En fullstendig ADHD-utredning tar vanligvis mellom 12-14 timer, med tillegg av 2-4 timer for oppfølging hos psykiater.

Trenger jeg en henvisning til ADHD-utredning hos CKMS?

Nei, du trenger ikke henvisning fra fastlegen for å starte en ADHD-utredning hos oss.

Hvordan foregår oppstart av medisiner?

Hvis utredningen viser at du har ADHD, vil en psykiater vurdere behovet for medisiner. Spesialisten starter medisineringen og følger opp for å sikre riktig dosering og effekt. Det må spesifiseres at dette gjøres av en psykiater og ikke hos oss, men er en del av den totale utredningsprosessen.

Kan fastlegen min overta medisineringen etter oppstart hos CKMS?

Ja, etter at medisineringen er stabilisert, kan fastlegen overta reseptskrivning og oppfølging i henhold til nasjonale retningslinjer.

Er ADHD-utredning dekket av forsikring?

Det avhenger av din forsikringsavtale. Vi anbefaler å sjekke med forsikringsselskapet ditt for å finne ut hva som er dekket.

Hvordan bestiller jeg en ADHD-utredning hos CKMS?

Du kan bestille en time direkte via vår nettside. Velg ADHD-utredning under tjenester og velg en tilgjengelig psykolog.

Konklusjon

Hos CKMS er vårt mål å tilby grundige og nøyaktige ADHD-utredninger for å sikre at våre pasienter  får riktig diagnose og behandling. Med erfarne fagfolk, en tverrfaglig tilnærming, og fokus på individuell tilpasning, er vi her for å støtte deg gjennom hele prosessen.

Du kan bestille time her.

Bestill time

Få rask time uten henvisning.

Bestill time

Behandlinger

En time hos en psykolog kan være til hjelp hvis du føler deg nedstemt, stresset, eller sliter med tanker og følelser som gjør hverdagen vanskelig.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom en psykolog og en psykiater?

Hovedforskjellen ligger i behandlingsmetodene. Psykiatere er leger som kan foreskrive medisiner, mens psykologer primært bruker samtaleterapi.

Hvordan kan samtaleterapi hjelpe meg?

Samtaleterapi gir deg et trygt rom hvor du kan utforske og forstå dine tanker og følelser, identifisere og endre destruktive mønstre, og utvikle strategier for å håndtere utfordringer.

Hvor ofte må jeg møte psykologen?

Frekvensen av møter vil avhenge av din unike situasjon og avtalen mellom deg og psykologen. Noen trenger ukentlige sesjoner, mens andre kan ha nytte av annenhver uke eller månedlige avtaler.

Hvor lang tid tar terapi?

Varigheten av terapi avhenger av problemets natur og dybde, samt dine personlige mål for terapien. Noen opplever bedring etter noen få sesjoner, mens andre kan trenge lengre tid.

Er alt jeg sier til psykologen konfidensielt?

Ja, psykologer har taushetsplikt, men det finnes noen lovpålagte unntak, som når pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre.

Hvordan vet jeg om psykologen er den rette for meg?

En god terapeutisk relasjon er sentral i effektiv terapi. Det kan være lurt å møte psykologen til en innledende samtale for å vurdere om du føler deg komfortabel og forstått.

Er det normalt å føle seg verre etter en terapisession?

Ja, det kan skje. Terapi kan vekke vanskelige følelser da man utforsker smertefulle emner. Det er viktig å diskutere disse følelsene med psykologen din.

Må jeg ha henvisning for å bestille time?

Nei, du behøver ikke noen henvisning og vi har kort ventetid. Bestill time her eller ring oss på telefon +47 23 19 60 40.

Gikk vi glipp av spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss, så svarer vi innen 24 timer..