Konflikter på arbeidsplass

Konflikter på arbeidsplassen

Konflikter på arbeidsplassen er et fenomen de fleste av oss vil møte i vår karriere. På Colosseumklinikken Medisinske Senter forstår vi at konflikter, selv om de er vanlige, kan være utfordrende og skadelige hvis de ikke håndteres effektivt. Derfor tilbyr vi innsikt og løsninger for å hjelpe deg med å skape et mer harmonisk arbeidsmiljø.

Hva er konflikt på arbeidsplassen?

Konflikt på arbeidsplassen oppstår når det er uenigheter, spenninger eller misnøye mellom ansatte. Disse konfliktene kan skyldes ulike faktorer som misforståelser, forskjeller i verdier eller interesser, og konkurranse om begrensede ressurser. Uten riktig håndtering kan slike konflikter negativt påvirke både trivsel og produktivitet.

Årsaker til Konflikter på Arbeidsplassen

Konflikter kan ha mange kilder, inkludert:

 • Kommunikasjonsproblemer og misforståelser.
 • Uenighet om beslutninger eller arbeidsmetoder.
 • Uklare roller og ansvarsområder.
 • Konkurranse om ressurser som lønn eller forfremmelser.
 • Verdikonflikter relatert til etikk eller virksomhetens mål.

Forståelse av disse årsakene er avgjørende for effektiv konflikthåndtering.

Hvordan CKMS kan hjelpe

På Colosseumklinikken Medisinske Senter tilbyr vi støtte og veiledning i konflikthåndtering. 

Vår tilnærming inkluderer:

 • Fasiliterte samtaler og meditasjon.
 • Verktøy for effektiv kommunikasjon.
 • Strategier for konfliktløsning tilpasset din arbeidsplass.
 • Støtte for mental helse og stresshåndtering.

Løsning av konflikter på arbeidsplassen

For å løse konflikter effektivt, er det viktig å:

 • Ta konflikten på alvor og ikke overse den.
 • Fremme åpen og respektfull kommunikasjon.
 • Lytte aktivt og prøve å forstå andres perspektiver.
 • Jobbe mot løsninger som imøtekommer alle parters interesser og behov.

Eksempler på Konflikter og Håndtering

 • Konflikter mellom kolleger: Disse oppstår ofte på grunn av ulike meninger eller arbeidsstiler. CKMS kan tilby strategier for å forbedre kommunikasjon og forståelse mellom kollegene.
 • Ressurskonflikter: Uenighet om fordeling av oppgaver eller ressurser krever rettferdige og gjennomsiktige løsningsprosesser, noe CKMS kan bistå med.
 • Verdikonflikter: Når konflikter skyldes grunnleggende verdiforskjeller, kan CKMS hjelpe med å fasilitere dialog og finne felles grunnlag.

Hvordan man løser konflikter

Når en konflikt oppstår, er det viktig å:

 • Raskt identifisere og forstå konfliktens natur.
 • Opprette en trygg og støttende atmosfære for diskusjon.
 • Anvende empati og aktiv lytting for å fremme forståelse.

Håndtering av forskjellige typer konflikter

 • Metodekonflikter: Oppstår ved uenighet om prosesser. CKMS kan være veilede til å finne balanserte løsninger.
 • Ressurskonflikter: Krever klare retningslinjer for fordeling og kommunikasjon, noe CKMS kan hjelpe med å utvikle.
 • Verdikonflikter: Involverer ofte dypere verdiforskjeller og krever sensitiv håndtering, hvor CKMS kan tilby støtte og veiledning.

Konflikter på arbeidsplassen er komplekse, men med riktige verktøy og tilnærminger, som de Colosseumklinikken Medisinske Senter tilbyr, kan de håndteres effektivt. Vårt mål er å hjelpe deg å skape et arbeidsmiljø hvor konflikter løses konstruktivt, fremmer trivsel og produktivitet. Bestill time her.

Bestill time

Få rask time uten henvisning.

Bestill time

Behandlinger

En time hos en psykolog kan være til hjelp hvis du føler deg nedstemt, stresset, eller sliter med tanker og følelser som gjør hverdagen vanskelig.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom en psykolog og en psykiater?

Hovedforskjellen ligger i behandlingsmetodene. Psykiatere er leger som kan foreskrive medisiner, mens psykologer primært bruker samtaleterapi.

Hvordan kan samtaleterapi hjelpe meg?

Samtaleterapi gir deg et trygt rom hvor du kan utforske og forstå dine tanker og følelser, identifisere og endre destruktive mønstre, og utvikle strategier for å håndtere utfordringer.

Hvor ofte må jeg møte psykologen?

Frekvensen av møter vil avhenge av din unike situasjon og avtalen mellom deg og psykologen. Noen trenger ukentlige sesjoner, mens andre kan ha nytte av annenhver uke eller månedlige avtaler.

Hvor lang tid tar terapi?

Varigheten av terapi avhenger av problemets natur og dybde, samt dine personlige mål for terapien. Noen opplever bedring etter noen få sesjoner, mens andre kan trenge lengre tid.

Er alt jeg sier til psykologen konfidensielt?

Ja, psykologer har taushetsplikt, men det finnes noen lovpålagte unntak, som når pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre.

Hvordan vet jeg om psykologen er den rette for meg?

En god terapeutisk relasjon er sentral i effektiv terapi. Det kan være lurt å møte psykologen til en innledende samtale for å vurdere om du føler deg komfortabel og forstått.

Er det normalt å føle seg verre etter en terapisession?

Ja, det kan skje. Terapi kan vekke vanskelige følelser da man utforsker smertefulle emner. Det er viktig å diskutere disse følelsene med psykologen din.

Må jeg ha henvisning for å bestille time?

Nei, du behøver ikke noen henvisning og vi har kort ventetid. Bestill time her eller ring oss på telefon +47 23 19 60 40.

Gikk vi glipp av spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss, så svarer vi innen 24 timer..