Sorg og traumer

Sorg og traumer

Sorg og traumer er en del av den menneskelige erfaringen, men de påvirker hver person unikt. Mens sorg ofte er knyttet til tap, kan traumer oppstå fra en rekke sjokkerende eller stressende hendelser, inkludert "usynlige traumer" som kanskje ikke er umiddelbart åpenbare for andre.

Traumebehandling ved Colosseumklinikken Medisinske Senter

Ved Colosseumklinikken Medisinske Senter tilbyr vi en rekke traume behandlingsmetoder. Våre psykologer er spesialister på å identifisere og behandle både synlige og usynlige traumer, ved hjelp av teknikker som kognitiv atferdsterapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og mindfulness-baserte tilnærminger.

Psykologenes rolle i behandling

Våre psykologer er dypt engasjert i å forstå hver enkelt unike situasjon. Vi skreddersyr behandlingsplaner som reflekterer individuelle behov, og støtter din helbredelsesprosess gjennom hvert trinn av reisen.

Støtte og Ressurser Tilbudt av CKMS Psykologer

For å gi en helhetlig tilnærming til håndtering av sorg og traumer, legger psykologene ved Colosseumklinikken Medisinske Senter (CKMS) stor vekt på å tilby støtte og ressurser som komplementerer den personlige behandlingen. Her er hvordan våre psykologer bidrar til dette:

Personlig tilpasset støtte

  • Individuelle samtaler: Våre psykologer tilbyr regelmessige, en-til-en samtaler som er tilpasset hver enkelt klient. Dette gir en trygg plattform for å uttrykke følelser og bearbeide traumer.
  • Tilpasning av behandlingsplaner: Behandlingsplaner utformes for å reflektere klientens spesifikke behov, og justeres kontinuerlig basert på fremgang og tilbakemeldinger.

Gruppebaserte aktiviteter

  • Støttegrupper: CKMS arrangerer støttegrupper ledet av erfarne psykologer. Disse gruppene tilbyr en mulighet til å dele erfaringer og lære av andre som går gjennom lignende prosesser.
  • Terapeutiske workshops: Vi arrangerer også workshops som fokuserer på spesifikke aspekter av sorg- og traumehåndtering, slik som å bygge motstandsdyktighet, utvikle coping-strategier, og fremme selvomsorg.

Samarbeid med andre spesialister

  • Tverrfaglig Tilnærming: Når det er relevant, samarbeider våre psykologer med andre helseprofesjonelle for å sikre en helhetlig tilnærming til klientens velvære. Dette inkluderer henvisninger til spesialister innenfor fysisk helse, ernæring, og annen relevant støtte.

Oppfølging og langsiktig støtte

  • Regelmessig oppfølging: For å sikre at klienter mottar vedvarende støtte, tilbyr vi regelmessige oppfølgingssamtaler.
  • Langsiktig omsorgsplan: Vi utvikler en langsiktig omsorgsplan for hver klient, som inkluderer trinnvise mål og strategier for å opprettholde fremgang over tid.

Ved å tilby disse tjenestene, sikrer CKMS at hver klient mottar omfattende støtte som ikke bare fokuserer på umiddelbar behandling, men også på langsiktig bedring og livskvalitet. Våre psykologer er dedikerte til å tilby en omsorgsfull og helhetlig tilnærming til hvert individ, noe som gjør CKMS til et ideelt sted for de som søker hjelp for å navigere i kompleksiteten av sorg og traumer.

Tips og strategier for håndtering av sorg og traumer

Selvhjelp er en viktig del av helbredelsesprosessen. Enkle øvelser i mindfulness, samt åpen dialog med venner og familie, kan spille en stor rolle i å håndtere følelser knyttet til sorg og traumer.

Fremtidig omsorg og oppfølging

Langsiktig oppfølging og vedvarende omsorg er nøkkelkomponenter i behandlingen vi tilbyr. Vi sørger for at våre klienter har tilgang til ressursene og støtten de trenger over tid.

Vanlige spørsmål og svar om sorg og traumer

Her er åtte vanlige spørsmål og svar om sorg og traumer, som kan være nyttige for de som søker informasjon og støtte:

Hva er forskjellen mellom sorg og traumer?

Sorg er en naturlig reaksjon på tap, som tap av en kjær, mens traumer ofte følger en ekstremt stressende eller sjokkerende hendelse som truer ens sikkerhet eller velvære. Mens sorg primært er knyttet til følelsesmessig smerte fra tap, kan traumer involvere langvarige psykiske helseproblemer som PTSD.

Kan man oppleve traumer uten å være klar over det?

Ja, det er mulig å oppleve såkalte "usynlige traumer" uten å være umiddelbart klar over det. Symptomer kan manifestere seg gradvis og kan inkludere angst, depresjon, irritabilitet, eller unngåelse av visse situasjoner.

Hvordan vet jeg om jeg trenger profesjonell hjelp med sorg eller traumer?

Hvis du opplever vedvarende eller alvorlige symptomer som hindrer deg i daglige aktiviteter, som vedvarende tristhet, angst, mareritt, flashbacks, eller unngåelse av sosiale situasjoner, kan det være en god idé å søke profesjonell hjelp.

Hva slags behandlingsmuligheter finnes for sorg og traumer?

Behandlingsmuligheter inkluderer individuell terapi, som kognitiv atferdsterapi (CBT), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), gruppebehandling, og i noen tilfeller medikasjon for å håndtere symptomer som angst og depresjon.

Hvordan kan jeg støtte en venn eller et familiemedlem som opplever sorg eller traumer?

Vær til stede og lytt uten å dømme. Tilby praktisk hjelp og oppmuntring til å søke profesjonell hjelp om nødvendig. Det er også viktig å respektere deres prosess og gi dem rom til å oppleve sine følelser.

Er det normalt å føle skyld eller sinne etter en traumatisk hendelse?

Ja, det er vanlige reaksjoner. Skyldfølelse og sinne er normale følelser som kan oppstå etter en traumatisk hendelse. Det er viktig å anerkjenne og bearbeide disse følelsene, eventuelt med hjelp fra en terapeut.

Hvor lang tid tar det å bearbeide sorg eller traumer?

Bearbeidelsen av sorg eller traumer varierer fra person til person. Det er ingen "normal" tidslinje for sorg eller traumebearbeidelse, og noen mennesker kan trenge lengre tid enn andre for å helbrede.

Kan barn oppleve sorg og traumer på samme måte som voksne?

Barn kan absolutt oppleve sorg og traumer, men de kan uttrykke og bearbeide disse følelsene annerledes enn voksne. Det er viktig å observere endringer i atferd, som tilbaketrekking eller søvnproblemer, og søke profesjonell hjelp hvis nødvendig.

Bestill time

Få rask time uten henvisning.

Bestill time

Behandlinger

En time hos en psykolog kan være til hjelp hvis du føler deg nedstemt, stresset, eller sliter med tanker og følelser som gjør hverdagen vanskelig.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom en psykolog og en psykiater?

Hovedforskjellen ligger i behandlingsmetodene. Psykiatere er leger som kan foreskrive medisiner, mens psykologer primært bruker samtaleterapi.

Hvordan kan samtaleterapi hjelpe meg?

Samtaleterapi gir deg et trygt rom hvor du kan utforske og forstå dine tanker og følelser, identifisere og endre destruktive mønstre, og utvikle strategier for å håndtere utfordringer.

Hvor ofte må jeg møte psykologen?

Frekvensen av møter vil avhenge av din unike situasjon og avtalen mellom deg og psykologen. Noen trenger ukentlige sesjoner, mens andre kan ha nytte av annenhver uke eller månedlige avtaler.

Hvor lang tid tar terapi?

Varigheten av terapi avhenger av problemets natur og dybde, samt dine personlige mål for terapien. Noen opplever bedring etter noen få sesjoner, mens andre kan trenge lengre tid.

Er alt jeg sier til psykologen konfidensielt?

Ja, psykologer har taushetsplikt, men det finnes noen lovpålagte unntak, som når pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre.

Hvordan vet jeg om psykologen er den rette for meg?

En god terapeutisk relasjon er sentral i effektiv terapi. Det kan være lurt å møte psykologen til en innledende samtale for å vurdere om du føler deg komfortabel og forstått.

Er det normalt å føle seg verre etter en terapisession?

Ja, det kan skje. Terapi kan vekke vanskelige følelser da man utforsker smertefulle emner. Det er viktig å diskutere disse følelsene med psykologen din.

Må jeg ha henvisning for å bestille time?

Nei, du behøver ikke noen henvisning og vi har kort ventetid. Bestill time her eller ring oss på telefon +47 23 19 60 40.

Gikk vi glipp av spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss, så svarer vi innen 24 timer..