Undervekt

Hva er undervekt?

Undervekt er en tilstand der en person veier mindre enn det som anses som normalt og sunt for deres høyde og kroppstype. Undervekt er forbundet med ulike helseproblemer, og kan også være et estetisk problem. Det eksakte svaret på når noen er undervektig varierer avhengig av alder, kjønn og andre faktorer. Generelt sett defineres det som en BMI (Body Mass Index) på under 18,5. Dette tilsvarer vanligvis en vekt som er mer enn 10% lavere enn gjennomsnittet for ens aldersgruppe og kjønn. 

For personer over 65 år defineres undervekt allerede ved en BMI under 22. Dette fordi redusert muskelmasse og -styrke øker risiko for fall og brudd, og er assosiert med lavere livskvalitet og høyere dødelighet.

Hvis du tror at du eller noen du kjenner lider av undervekt, bør du oppsøke en ernæringsfysiolog eller lege for å få riktig diagnose og behandling.

Hva regnes som undervekt?

Undervekt viser til en tilstand der en persons kroppsvekt er lavere enn det som anses som normalt og sunt i forhold til høyden. Det finnes forskjellige måter å definere undervekt på, men den vanligste metoden er ved hjelp av Body Mass Index (BMI). BMI beregnes ved å dele vekten i kilogram med kvadratet av høyden i meter.

For å bestemme om noen er undervektig eller ikke, bruker man ofte BMI-skalaen. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), regnes en BMI mellom 18,5 og 24,9 som normal vekt. En person blir betraktet som undervektig når deres BMI er mindre enn 18,5.

Det er imidlertid viktig å merke seg at bare bruk av BMI alene ikke gir et fullstendig bilde av en persons helsetilstand. Andre faktorer som muskelmasse og kroppssammensetning bør også tas i betraktning.

Undervekt grad 1, grad 2 og grad 3

Når man snakker om grader av undervekt, kan vi identifisere tre nivåer: grad 1, grad 2 og grad 3. 

 • Grad 1-undervekt tilsvarer en BMI mellom 17-18,4.
 • Grad 2-undervekt tilsvarer en BMI mellom 16-16,9.
 • Grad 3-undervekts tilsvarer en BMI på mindre enn 16.

Å være undervektig kan ha alvorlige konsekvenser for helsen din. Kroppen mangler nødvendige næringsstoffer for å fungere optimalt, noe som kan føre til blant annet svekket immunforsvar, svekket immunforsvar, redusert muskelstyrke, fertilitetsproblemer, beinskjørhet, og i alvorlige tilfeller, organfeil eller hjerteproblemer.

BMI kalkulator: slik regner du ut din BMI

For å beregne din BMI, trenger du kun to tall: din vekt i kilo og din høyde i meter. Formelen for å regne ut BMI er vekt (kg) delt på høyde (m^2). 

For eksempel, hvis du veier 60 kg og er 1,65 meter høy, vil formelen se slik ut: 60 / (1.65 x 1.65).

Regn ut din BMI ->

Når er man farlig undervektig?

Dette er et viktig spørsmål som mange mennesker stiller seg. Undervekt kan være en alvorlig helsetilstand og det er viktig å kjenne til faresignalene.

Hvis du mistenker at du selv eller noen du kjenner lider av farlig undervekt , bør du oppsøke lege umiddelbart for riktig diagnose og behandling. Det finnes ulike tiltak for å håndtere undervekt, inkludert ernæringsrådgivning,

Hva skjer med kroppen når man er undervektig?

Når man er undervektig, kan kroppen oppleve en rekke negative effekter. Næringsmangel er et av de mest åpenbare resultatene av underernæring. Kroppen får ikke tilstrekkelig mengde proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer og mineraler for å fungere optimalt.

Dette skjer med kroppen

 • Dette fører til svekket immunsystem, noe som gjør at man blir mer utsatt for infeksjoner og sykdommer. En undervektig person kan også oppleve tretthet og svakhet på grunn av mangel på energi.
 • I tillegg kan det være vanskelig for kroppen å regulere temperaturen når man er undervektig. Dette skyldes redusert muskelmasse og redusert isolasjon fra fettlagrene i kroppen.
 • Underernæring kan også ha alvorlige konsekvenser for hjerte- og lungefunksjonen. Mangel på viktige næringsstoffer kan føre til uregelmessigheter i hjertets rytme samt nedsatt lungekapasitet.
 • Mentale helseproblemer som depresjon og angst er også vanlig blant personer med undervekt. Dette kan skyldes både de fysiske belastningene kroppen utsettes for, samt den psykiske belastningen ved å leve med en uønsket vekt.
 • Det er viktig å huske at disse konsekvensene varierer fra person til person, da hver enkelts kropp reagerer forskjellig på undervurdering av ernæringsbehovet sitt.

Hva er normal BMI for kvinner og menn over 60 år?

Med økt alder ses tap av muskelstyrke og muskelmasse. Når du passerer 65-årsalderen er det observert en økt risiko for dødelighet ved BMI lavere enn 22. Derfor er BMI-skalaen forskjøvet sammenliknet med resten av befolkningen, og et BMI-intervall på 23-28 anses som normalt og gunstig for eldre mennesker. 

 • For voksne kvinner mellom 18-65 år beregnes et BMI på 18,5-24,9 som normalt. For menn i samme aldersgruppe anses også dette intervallet som normalt. 
 • Det er imidlertid viktig å merke seg at disse tallene kun gir en grov indikasjon på kroppssammensetningen din. Det er mange andre faktorer å ta hensyn til når man evaluerer helsetilstanden din, inkludert muskelmasse, fysisk aktivitet og generell trivsel.
 • Å ha riktig ernæring og balanserte vaner vil alltid være avgjørende for å opprettholde god helse uansett hvilken vektkategori man befinner seg i. 

Vanlige spørsmål og svar om undervekt

Hva er undervekt?

 • Svar: Undervekt er en tilstand der en persons kroppsvekt er betydelig lavere enn det som er ansett som normalt eller sunt for deres høyde og alder. Dette bestemmes ofte ved bruk av kroppsmasseindeks (BMI), hvor en BMI under 18,5 regnes som undervekt.

Hva er årsakene til undervekt?

 • Svar: Årsakene til undervekt kan variere og omfatter genetikk, metabolske forskjeller, dårlig kosthold, visse medisinske tilstander (som skjoldbruskkjertelproblemer eller cøliaki), psykiske lidelser som anoreksi, eller ekstrem fysisk aktivitet.

Hvordan kan undervekt påvirke helsen?

 • Svar: Undervekt kan føre til svekket immunforsvar, redusert muskelstyrke, fertilitetsproblemer, beinskjørhet, og i alvorlige tilfeller, organfeil eller hjerteproblemer.

Hvordan kan man vite om man er undervektig?

 • Svar: En vanlig måte å fastslå undervekt på er å beregne BMI ved å dele vekten i kilo med høyden i meter kvadrert. En BMI under 18,5 indikerer undervekt.

Hvordan behandler man undervekt?

 • Svar: Behandling av undervekt fokuserer på å øke vekt på en sunn måte gjennom balansert kosthold og tilstrekkelig kaloriinntak. I noen tilfeller kan det også være nødvendig med medisinsk intervensjon eller terapi for å takle underliggende årsaker som spiseforstyrrelser.

Er det sunt å være litt undervektig?

 • Svar: Å være litt undervektig kan være greit for noen individer, spesielt hvis det skyldes deres naturlige kroppsbygning eller metabolisme. Men det er viktig å opprettholde et balansert kosthold og ha regelmessige helsekontroller.

Kan undervekt være genetisk?

 • Svar: Ja, genetikk kan spille en rolle i en persons naturlige kroppsvekt og metabolisme. Noen mennesker har en naturlig tendens til å være slankere.

Hvordan kan man øke vekten på en sunn måte?

 • Svar: For å øke vekten sunt, bør man fokusere på næringsrike matvarer som inneholder sunne fettstoffer, proteiner og komplekse karbohydrater, og unngå tomme kalorier og usunn mat.
Bestill time

Få rask time uten henvisning.

Bestill time

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør en ernæringsfysiolog?

En ernæringsfysiolog hjelper deg med å kartlegge spisevaner og setter sammen et balansert kosthold.

Hva er forskjellen på en klinisk ernæringsfysiolog og en ernæringsveilder?

Kliniske ernæringsfysiologer kan jobbe på sykehus, klinikker eller private praksiser, der de samarbeider tett med leger, sykepleiere og andre helsepersonell for å sikre at pasientene får riktig næringsstøtte i tråd med deres helsetilstand. På den annen side fokuserer en ernæringsveileder mer på generelle kostholdsråd og folkehelse. De jobber ofte i undervisnings- eller forskningssammenhenger, hvor de gir veiledning om sunn livsstil og hvordan man kan optimalisere kosten for å fremme god helse hos enkeltpersoner eller brede befolkningsgrupper.

Hvordan kan en ernæringsfysiolog hjelpe meg med vekten?

De kan gi veiledning for vektreduksjon gjennom kostholdsendringer.

Kan ernæringsfysiologer hjelpe med medisinske tilstander?

Ja, de kan hjelpe med å forebygge og håndtere livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer.

Hva om jeg er underernært eller har feilernæring?

En ernæringsfysiolog kan adressere underernæring og feilernæring ved å tilpasse kostholdet ditt.

Kan en ernæringsfysiolog avdekke vitaminmangel?

Ja, de kan identifisere vitaminmangel og anbefale kostholdsendringer eller tilskudd.

Hva er forskjellen på en ernæringsfysiolog og en klinisk ernæringsfysiolog?

En klinisk ernæringsfysiolog har spesialisert seg ytterligere, ofte jobber de på sykehus og håndterer mer komplekse helseforhold.

Når bør jeg søke hjelp fra en klinisk ernæringsfysiolog?

Når du har medisinske tilstander som krever en dypere forståelse av ernæringens rolle, som for eksempel alvorlige fordøyelsessykdommer eller etter store kirurgiske inngrep​

Gikk vi glipp av spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss, så svarer vi innen 24 timer..

Våre behandlere

No items found.