Nevrodegenerative sykdommer

Utredning av Nevrodegenerative sykdommer

Nevrodegenerative sykdommer er en gruppe lidelser hvor nerveceller, eller nevroner, i hjernen og andre deler av nervesystemet brytes ned eller dør. Disse forandringene kan føre til et mangfold av symptomer som ofte forverres over tid.

La oss ta en nærmere titt på noen av de mest kjente nevrodegenerative sykdommene:

Alzheimer sykdom

Den mest kjente årsaken til demens blant eldre. Den kjennetegnes av minnetap, forvirring, og endringer i atferd og personlighet. Årsaken er ofte avleiringer av spesifikke proteiner i hjernen.

Parkinson sykdom

Denne lidelsen påvirker bevegelse og kan forårsake skjelving, stivhet, og balanseproblemer. Det er ofte en reduksjon av dopaminproduserende celler i en spesifikk del av hjernen.

Huntington sykdom

En arvelig sykdom som fører til gradvis fysisk, mental og følelsesmessig forringelse. Det starter ofte i midten til slutten av voksen alder.

Creutzfeldt-Jakobs sykdom

En sjelden, dødelig hjernesykdom som kommer raskt og kan føre til demens samt muskelstivhet og -rykninger. Den er knyttet til unormale prionproteiner.

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Også kjent som Lou Gehrigs sykdom, påvirker ALS motornevroner som fører til muskelsvakhet og atrofi. Pasienter kan til slutt miste evnen til å bevege seg, snakke, svelge, og til og med puste.

Tourettes syndrom

Mens det ikke er en degenerativ sykdom i tradisjonell forstand, er Tourettes en nevrologisk lidelse preget av repetitive, ufrivillige bevegelser og vokale lyder kjent som tics. Den begynner oftest i barndommen.

Forståelse av disse sykdommene er viktig for både de som er berørt av dem og deres pårørende. Forskning pågår kontinuerlig for å søke etter kurer og mer effektive behandlinger for disse utfordrende lidelsene.

Book time uten henvisning

Dersom du eller noen du kjenner opplever symptomer relatert til disse nevrodegenerative sykdommene, er det viktig å handle raskt for riktig utredning og behandling. Hos CKMS tilbyr vi en enkel og direkte prosess, hvor du kan bestille time uten behov for henvisning og uten ventetid. Vi er her for å gi deg den støtte og ekspertise du trenger i denne utfordrende tiden. Ikke nøl med å kontakte oss for å sikre best mulig omsorg.

Dette kan vi utrede

Vi spesialiserer seg på å diagnostisere og behandle lidelser og skader i muskel-skjelettsystemet.

Ofte stilte spørsmål

Hva er nevrologi?

Nevrologi er en medisinsk disiplin som fokuserer på diagnosering og behandling av sykdommer i nervesystemet, inkludert hjernen, ryggmargen og perifere nerver.

Hvordan foregår en hjerteundersøkelse?

Noen av de mest vanlige nevrologiske lidelsene inkluderer migrene, epilepsi, Alzheimer sykdom, Parkinson sykdom, Multiple Sklerose (MS) og hjerneinfarkt.

Hvordan diagnostiseres Multiple Sklerose (MS)?

Diagnostisering av MS kan involvere en kombinasjon av nevrologisk undersøkelse, MR av hjernen og ryggmargen, og analyser av cerebrospinalvæsken.

Hva forårsaker Parkinsons sykdom, og hvordan behandles den?

Parkinsons sykdom skyldes tap av dopaminproduserende celler i hjernen. Selv om årsaken ikke er fullt forstått, inkluderer behandlingsalternativer medisiner, fysioterapi og i noen tilfeller kirurgi.

Hvordan skiller migrene seg fra andre hodepiner?

Migrene er en type hodepine som ofte er ensidig, pulserende, og kan ledsages av kvalme, lysfølsomhet og lydfølsomhet.

Hva er årsaken til Alzheimer sykdom, og er det en kur?

Alzheimer sykdom er en progressiv hjernesykdom som forårsaker minneproblemer og kognitiv tilbakegang. Årsaken er fortsatt et aktivt forskningsområde, og per nå finnes det ingen kur, men det er behandlinger som kan forsinke sykdomsprogresjonen.

Gikk vi glipp av spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss, så svarer vi innen 24 timer..