Psykomotorisk fysioterapi

En helhetlig tilnærming til kropp og sinn

Visste du at det finnes en helhetlig tilnærming til behandling av både fysiske og mentale plager? Ja, det leste du riktig! Psykomotorisk fysioterapi er et spennende felt som kombinerer kunnskap om kroppens bevegelser og hvordan de påvirkes av våre tanker, følelser og opplevelser. Bli med oss mens vi utforsker PMF-metoden, dens fordeler og hvilken rolle den kan spille i ditt velvære. 

Hva gjør en psykomotorisk fysioterapeut?

En psykomotorisk fysioterapeut er en helsepersonell som har spesialisert seg på å jobbe med sammenhengen mellom kropp og sinn. Gjennom grundig undersøkelse, behandling og forebygging kan de hjelpe pasientene med å oppnå bedre funksjon, smertelindring og økt livskvalitet.

I sin rolle bruker psykomotoriske fysioterapeuter ulike teknikker og metoder for å utforske hvordan tanker, følelser og bevegelser påvirker hverandre. De tar også hensyn til pasientens individuelle behov og målsettinger. Med kunnskap om kroppsholdning, pustemønstre, muskel- og skjelettsystemet samt psykologiske faktorer, utvikler de skreddersydde behandlingsopplegg for hver enkelt.

Gjennom terapiøvelser, manuell behandling, avspenningsteknikker eller veiledning i endringsprosesser, bidrar psykomotorisk fysioterapi til smertelindring, stressmestring, bedret kroppsbevissthet samt økt mestringsevne i dagliglivet. Terapeuten samarbeider tett med pasientene for å identifisere underliggende årsaker til plager eller ubalanse i kroppen.

Det finnes flere veier du kan gå hvis du ønsker hjelp fra en psykomotorisk fysioterapeut. Noen velger å oppsøke det offentlige helsevesenet, hvor det kan være ventetid før man får time. Andre velger å gå til en privatpraktiserende psykomotor.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsmetode som sikter mot å integrere kropp og sinn. Ved å arbeide med bevegelse, pust og følelser kan terapeuten bidra til smertelindring, økt kroppsbevissthet og bedret mental helse. Dette er virkelig en helhetlig tilnærming til velvære!

Kropp og sinn som én enhet

Kropp og sinn er uløselig knyttet sammen. Psykomotorisk fysioterapi anerkjenner denne forbindelsen ved å adressere både de kroppslige og mentale aspektene av helse. Behandlingen tar sikte på å gjenopprette balanse, øke bevissthet og fremme helhetlig velvære hos pasientene.

Psykomotorisk fysioterapi som spesialiseringsfelt innen fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er et spesialisert felt innen fysioterapi som tar sikte på å behandle kropp og sinn som én enhet. Gjennom bevegelse, pust og berøring hjelper terapeutene pasientene med å gjenopprette balanse i både fysiske og mentale plager.

Metoden PMF

PMF-metoden er en helhetlig tilnærming som fokuserer på å gjenopprette balansen mellom kropp og sinn. Gjennom ulike teknikker og øvelser arbeider psykomotoriske fysioterapeuter med å identifisere og behandle både fysiske og emosjonelle utfordringer hos pasientene. Det handler om å skape harmoni og velvære gjennom bevegelse!

Hva kan PMF bidra til?

PMF kan bidra til å redusere fysisk smerte, styrke kroppens muskler og ledd, forbedre holdning og balanse. I tillegg kan det hjelpe pasienter med å håndtere stress, angst og depresjon ved å fremme avslapning og økt kroppsbevissthet.

Pasientbehandling

Pasientbehandling er kjernen i psykomotorisk fysioterapi. Her tar terapeuten seg tid til å lytte og forstå pasientens unike behov. Gjennom en rekke teknikker som avspenning, bevegelsesøvelser og kroppsfokuserte samtaler, hjelper terapeuten pasienten med å gjenopprette balanse mellom kropp og sinn.

Undersøkelse

Når du kommer til en psykomotorisk fysioterapeut, vil det første steget være en grundig undersøkelse. Vi vil snakke med deg om dine plager og symptomer, samt gjennomføre ulike tester for å få et helhetlig bilde av din kropp og ditt sinn. Dette hjelper oss med å skreddersy behandlingen til dine spesifikke behov.

Typiske plager som fører til kontakt med oss

Typiske plager som fører til at pasienter tar kontakt med oss inkluderer ryggsmerter, nakkespenninger, hodepine, stressrelaterte symptomer og muskelspenninger. Vi er her for å hjelpe deg med å lindre smerte og gjenopprette kroppens balanse!

Undersøkelse

Når du kommer til en psykomotorisk fysioterapeut, vil det første steget være en grundig undersøkelse. Vi vil snakke med deg om dine plager og symptomer, samt gjennomføre ulike tester for å få et helhetlig bilde av din kropp og ditt sinn. Dette hjelper oss med å skreddersy behandlingen til dine spesifikke behov.

Behandling og forebygging

Behandling og forebygging er viktige elementer i psykomotorisk fysioterapi. Gjennom individuell tilpasning av øvelser og teknikker, hjelper terapeuten pasientene med å redusere smerte, forbedre kroppsholdning og bevegelighet. Forebyggende tiltak blir også implementert for å unngå tilbakefall eller utvikling av nye problemer. Sammen jobber vi mot en sunnere og mer balansert kropp!

Ingen henvisning og kort ventetid

I vår praksis for psykomotorisk fysioterapi er det lagt stor vekt på å minimere ventetiden, noe som betyr at pasienter kan få rask tilgang til behandling. Vi forstår viktigheten av å motta hjelp når behovet oppstår, og derfor har vi organisert våre tjenester slik at du kan komme til oss uten henvisning. Dette bidrar til en kortere ventetid, slik at du får den nødvendige hjelpen uten unødige forsinkelser. Vårt mål er å gi deg en grundig og effektiv behandling, slik at du kan oppnå de beste mulige resultatene i din helingsprosess.

Vanlige spørsmål om psykomotorisk fysioterapi

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform som integrerer kropp og sinn. Den fokuserer på å forstå og behandle fysiske symptomer som er påvirket av psykologiske faktorer, og bruker teknikker som bevegelsesøvelser, pusteøvelser og avspenning.

Hvem kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi?

Personer med en rekke ulike utfordringer kan dra nytte av psykomotorisk fysioterapi, inkludert de med stressrelaterte lidelser, angst, depresjon, kroniske smertetilstander, muskelspenninger, og problemer relatert til kroppsholdning og bevegelse.

Hvordan skiller psykomotorisk fysioterapi seg fra tradisjonell fysioterapi?

Mens tradisjonell fysioterapi ofte fokuserer på å behandle spesifikke fysiske skader eller lidelser, tar psykomotorisk fysioterapi en mer helhetlig tilnærming og vurderer hvordan psykologiske faktorer kan påvirke fysisk helse og velvære.

Trenger jeg henvisning for å få psykomotorisk fysioterapi?

Det er ikke nødvendig med henvisning for å motta psykomotorisk fysioterapi. Mange klinikker tilbyr behandling direkte til pasienter, noe som ofte fører til kortere ventetid.

Hva skjer under en typisk behandlingssesjon?

I en typisk sesjon vil terapeuten jobbe med pasienten gjennom ulike øvelser og teknikker, som kan inkludere bevegelsesterapi, pusteøvelser, avspenningsøvelser og kroppsfokusert samtale, for å fremme integrasjon av kropp og sinn.

Hvor lang tid tar en behandlingsperiode?

Behandlingsperiodens lengde varierer fra person til person, avhengig av individets behov og respons på terapien. Noen kan oppleve forbedring etter noen få økter, mens andre kan trenge lengre tid.

Er psykomotorisk fysioterapi dekket av offentlig helseforsikring?

Dekning for psykomotorisk fysioterapi varierer basert på land og region. I noen tilfeller kan behandlingen delvis eller helt dekkes av offentlig helseforsikring, mens i andre tilfeller kan det være nødvendig å betale selv eller benytte privat helseforsikring.

Kan psykomotorisk fysioterapi hjelpe med langvarige eller kroniske smerter?

Ja, psykomotorisk fysioterapi kan være svært effektivt for behandling av langvarige eller kroniske smerter. Ved å fokusere på samspillet mellom kropp og sinn, kan terapien bidra til å redusere smerte og forbedre livskvaliteten.

Velg sted for bestilling av time

For mer informasjon om de tilgjengelige behandlingene på hvert sted, vennligst les her.

CKMS MajorstuaAmbassaden

Behandlinger

Ofte stilte spørsmål

Hva er fysikalsk behandling?

Fysikalsk behandling er en form for terapi som fokuserer på å behandle muskel- og skjelettplager gjennom fysioterapi, kiropraktikk, massasje og lignende metoder.

Hva er formålet med fysikalsk behandling?

Formålet er å redusere smerte, forbedre funksjon og fremme helbredelse i muskler og skjelett.

Hvordan finner jeg ut om jeg trenger fysikalsk behandling?

Ved vedvarende smerter eller begrensninger i bevegelse, bør du konsultere en lege eller spesialist for vurdering og henvisning.

Hvordan velger jeg mellom fysioterapi, kiropraktikk og massasje?

Valget avhenger av dine spesifikke plager og preferanser. En helsepersonell kan hjelpe deg med å bestemme riktig tilnærming.

Hva kan jeg forvente under en fysikalsk behandling?

En grundig undersøkelse, tilpasset behandling, øvelser, massasje, og råd om smertelindring og forebygging.

Hvor lang tid tar det vanligvis før jeg føler bedring?

Bedringstiden varierer avhengig av tilstanden og individuelle faktorer. Noen opplever forbedring etter få behandlingssesjoner, mens andre kan trenge mer tid.

Krever fysikalsk behandling vanligvis flere besøk?

Ja, de fleste tilstander krever flere besøk for å oppnå ønsket resultat. Behandlingsplanen tilpasses individuelt.

Er fysikalsk behandling dekket av forsikring?

Dette kan variere avhengig av forsikringen din. Kontakt forsikringsselskapet ditt for detaljer om dekning for fysikalsk behandling.

Gikk vi glipp av spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss, så svarer vi innen 24 timer..