Foreldreveiledning

Foreldreveiledning hos Colosseumklinikken Medisinske Senter tilbyr en unik støtte i den komplekse og givende reisen det er å være forelder. Vår tilnærming er å forstå hver familie unikt, og vi tilbyr veiledning som spenner fra småbarnsforeldre til de med tenåringer eller eldre barn. Vi anerkjenner at hver forelder og hvert barn er unike, og derfor tilpasses vår støtte individuelt for å møte de spesifikke behovene og utfordringene hver familie står overfor.

Hva er foreldreveiledning?

Foreldreveiledning er en prosess der foreldre får hjelp til å utvikle effektive kommunikasjonsferdigheter, lære disiplinære metoder og håndtere familieutfordringer. Ved Colosseumklinikken Medisinske Senter fokuserer vi på å skape en sterkere forbindelse mellom foreldre og barn, noe som bidrar til et trygt og kjærlig hjemmemiljø.

Terapi som støtteverktøy

Våre terapeuter spesialiserer seg på å hjelpe foreldre med å utforske følelser og utfordringer knyttet til foreldrerollen. Gjennom terapi tilbyr vi en trygg og konfidensiell arena for foreldre til å utvikle nye ferdigheter og styrke familiedynamikken. Vi tilbyr forskjellige former for terapi, inkludert familieterapi, individuell terapi for foreldre, og parterapi.

Hvordan få hjelp?

Vi forstår at det kan være utfordrende å være forelder. Ved Colosseumklinikken Medisinske Senter tilbyr vi flere måter å få støtte på, enten det er gjennom profesjonell terapi, rådgivning, kurs eller samtalegrupper. Vi oppmuntrer foreldre til å søke hjelp, da det viser styrke og omsorg for barnets beste.

Kurs og samtalegrupper

Våre kurs og samtalegrupper gir foreldre muligheten til å dele erfaringer og lære fra andre i lignende situasjoner. Disse gruppene er trygge arenaer for refleksjon og personlig vekst, hvor foreldre kan hente verdifulle verktøy for en bedre hverdag med barna sine.

Trygge råd til foreldre

Våre råd til foreldre sentrerer rundt kommunikasjon, etablering av grenser og forståelse av barnets unikhet. Vi vektlegger viktigheten av å forstå ditt barn og respektere deres individualitet, noe som er nøkkelen til en sterk foreldre-barn-forbindelse.

Normalutvikling hos barn – alle faser

Forståelse av barnets utviklingsfaser er avgjørende. Ved Colosseumklinikken Medisinske Senter legger vi vekt på viktigheten av å være bevisst på disse fasene og tilby støtte og veiledning som passer til barnets utviklingsbehov.

Barn er forskjellige

Vi anerkjenner at hvert barn er et unikt individ. Vårt fokus er å tilpasse vår tilnærming til hvert enkelt barn for å møte deres spesifikke behov og fremme deres personlige utvikling.

Egne erfaringer med oppvekst – hvordan spiller det inn?

Vi oppmuntrer foreldre til å reflektere over hvordan deres egne erfaringer under oppveksten påvirker deres foreldrestil. Ved Colosseumklinikken Medisinske Senter tilbyr vi veiledning og støtte til å forstå og integrere disse erfaringene på en måte som gagner både foreldrene og barna.

Din partner i foreldreveiledning for en berikende familieopplevelse

Ved Colosseumklinikken Medisinske Senter forstår vi at reisen som forelder er fylt med både utfordringer og gleder. Vårt mål er å tilby en støttende og opplysende vei gjennom foreldreveiledning, terapi, og fellesskapsprogrammer, slik at hver familie kan trives og vokse sammen. Vår dør er alltid åpen for foreldre som søker veiledning, støtte og verktøy for å forstå og veilede barna sine på best mulig måte.

Bestill time

Få rask time uten henvisning.

Bestill time

Behandlinger

En time hos en psykolog kan være til hjelp hvis du føler deg nedstemt, stresset, eller sliter med tanker og følelser som gjør hverdagen vanskelig.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom en psykolog og en psykiater?

Hovedforskjellen ligger i behandlingsmetodene. Psykiatere er leger som kan foreskrive medisiner, mens psykologer primært bruker samtaleterapi.

Hvordan kan samtaleterapi hjelpe meg?

Samtaleterapi gir deg et trygt rom hvor du kan utforske og forstå dine tanker og følelser, identifisere og endre destruktive mønstre, og utvikle strategier for å håndtere utfordringer.

Hvor ofte må jeg møte psykologen?

Frekvensen av møter vil avhenge av din unike situasjon og avtalen mellom deg og psykologen. Noen trenger ukentlige sesjoner, mens andre kan ha nytte av annenhver uke eller månedlige avtaler.

Hvor lang tid tar terapi?

Varigheten av terapi avhenger av problemets natur og dybde, samt dine personlige mål for terapien. Noen opplever bedring etter noen få sesjoner, mens andre kan trenge lengre tid.

Er alt jeg sier til psykologen konfidensielt?

Ja, psykologer har taushetsplikt, men det finnes noen lovpålagte unntak, som når pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre.

Hvordan vet jeg om psykologen er den rette for meg?

En god terapeutisk relasjon er sentral i effektiv terapi. Det kan være lurt å møte psykologen til en innledende samtale for å vurdere om du føler deg komfortabel og forstått.

Er det normalt å føle seg verre etter en terapisession?

Ja, det kan skje. Terapi kan vekke vanskelige følelser da man utforsker smertefulle emner. Det er viktig å diskutere disse følelsene med psykologen din.

Må jeg ha henvisning for å bestille time?

Nei, du behøver ikke noen henvisning og vi har kort ventetid. Bestill time her eller ring oss på telefon +47 23 19 60 40.

Gikk vi glipp av spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss, så svarer vi innen 24 timer..